Szczecin, dnia......................

 ……………………………………………………
Imię I nazwisko

……………………………………………………                                                                                                                   Adres

.......................................................................                                                                                                                        nr telefonu

 

 


                                                ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Promocji Ekologii „Optimusw Szczecinie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 58/6, NIP 8522595835 w celach administracyjnych i związanych z prowadzeniem działalności statutowej Stowarzyszenia w formie elektronicznej i papierowej.

Udzielam zgodę na komunikację na odległość (email, telefon, sms, in.). Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda.

Odbiorcą danych jest Biuro Rachunkowe Izabela Miłosz- podmiot zajmujący się obsługą finansową, księgową i administracyjną Stowarzyszenia w formie elektronicznej i papierowej administratora danych. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Biurem Rachunkowym Izabela Miłosz pod adresem ul. Beżowa 8/8, 70-781 Szczecin.

 Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania [o prawie do przenoszenia danych, jeżeli przysługuje], a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego [jeżeli dochodzi do profilowania, wówczas informacje dotyczące profilowania].

 

 

                                                                                                             

 

                                                                                                      ................................

                                                                                                            czytelny podpis