Regulamin Wędkarski na rok 2023

F.B.H.U. Modehpolmo Sp. z o.o. :

1) Posiadacz zezwolenia na amatorski połów ryb wydanego przez rybackiego użytkownika wód F.B.H.U. Modehpolmo Sp. z o.o. lub Gospodarstwo Rybackie Miedwie Sp. z o.o. jest zobowiązany do przestrzegania przepisów określonych w ustawie o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. (z późniejszymi zmianami), w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001 r. (Dz. U. 2001 nr 138, poz.1559 ze zm.) oraz w niniejszym regulaminie.

2) Amatorski połów ryb może uprawiać osoba powyżej 14 roku życia posiadająca kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego. Z obowiązku posiadania w/w dokumentów zwolnieni są cudzoziemcy przebywająco czasowo na terytorium RP.

3) Zezwolenie uprawnia do amatorskiego połowu ryb na wodach F.B.H.U. Modehpolmo sp. z o.o. oraz Gospodarstwa Rybackiego Miedwie sp. z o.o.

4) Z posiadania zezwolenia zwolnione są przy wspólnym wędkowaniu żony wędkarzy, opiekunowie osób wymagających pomocy oraz młodzież do lat 14.

5) Ustala się dzienny limit ilościowy złowionych ryb: węgorz – 1szt., sieja, karp, sandacz, szczupak – 2szt., sum – 1szt., lin – 3szt., okoń –8 szt., ponadto do 5 kg innych gatunków.

6) Okresy ochronne: szczupak od 01 stycznia do 30 kwietnia, sandacz od 01 stycznia do 31 maja.

7) Ustala się wymiar ochronny dla sandacza do 50 cm, szczupaka do 50 cm, okonia do 18 cm.

8) Sezon wędkarski na połów z brzegu trwa od 01 stycznia do 31 grudnia, na połów z łodzi od 01 maja do 31 października. Połów z łodzi może odbywać się jedynie z jednostek zarejestrowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9) Zabrania się połowu z jednostek pływających na jeziorach: Kuchta, Rosiczka, Objezierze M., Łasko Okrągłe, Myśliwskie, Korytowo M., Cysterskie, Klasztornne

10) Wędkowanie z brzegu lub z łodzi dozwolone jest wyłącznie dwiema wędkami zwykłymi lub jedną wędką metodą spinningową.

11) Przez wędkowanie dzienne rozumie się połów rozpoczynając godzinę przed wschodem słońca i kończąc godzinę po zachodzie słońca zgodnie z kalendarzem.

12) Zabrania się wykonywania połowów w porze nocnej.

13) Jezioro Korytowo Duże stanowi obręb ochronny – obowiązuje zakaz wędkowania w okresie od 15 marca do 31 maja.

14) Zabrania się wędkowania z łodzi oraz brzegu metodą opuszczania i podnoszenia w pionie przynęt spinningowych i podlodowych.

15) Połów z lodu dozwolony jest tylko dla posiadaczy zezwolenia jednodniowego.

16) Osoby wędkujące zobowiązane są na żądanie Policji, Państwowej Straży Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Stargardzkiego przy F.B.H.U. Modehpolmo Sp. z o.o. oraz pracowników F.B.H.U. Modehpolmo Sp. z o.o. i Gospodarstwa Rybackiego Miedwie Sp. z o.o. okazać: zezwolenie na amatorski połów ryb wraz z kartą wędkarską, ilość i rodzaj odłowionych ryb, posiadany sprzęt wędkarski.

17) W przypadku zauważenia skutków zanieczyszczenia wody (np. śnięte ryby, zmian koloru wody) wędkarz winien zawiadomić pracowników F.B.H.U. Modehpolmo Sp. z o.o. i Gospodarstwa Rybackiego Miedwie Sp. z o.o. tel. 91 561 00 17, Społeczną Straż Rybacką Powiatu Stargardzkiego przy F.B.H.U. Modehpolmo Sp. z o.o. tel. 690 025 252, Policję tel. 112 bądź wysłać informację na adres ryby@modehpolmo.pl 

18) Zezwala się na uprawianie łowiectwa podwodnego w jeziorach: Zaborsko Płońskie, Miedwie, Chłop, Górne (Zielone), Glinno, Binowo oraz Wełtyń od 15.05.2023 r. do 15.10.2023 r.

19) Nieprawidłowe wypełnienie druku przelewu: brak daty, dnia połowu przy zezwoleniach na okres krótszy niż cały rok 2023 powoduje nieważność zezwolenia.

20) W przypadku stwierdzenia faktu naruszenia obowiązujących przepisów lub niniejszego regulaminu zezwolenie będzie cofnięte bez odszkodowania przy równoczesnym zastosowaniu sankcji wynikających z Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 roku (z późniejszymi zmianami).

21) Honorujemy płatności przelewem internetowym (w tym z kont prywatnych) oraz poprzez serwis internetowy www.eokon.pl – pod warunkiem posiadania przy sobie (w trakcie kontroli oraz połowu) potwierdzenia dokonanej płatności.

Kontakt tel.: 91 561 00 17, ichtiolog: tel.690 025 252, straż: tel. 602 338 271 e-mail: ryby@modehpolmo.pl Wykaz użytkowanych wód na stronie internetowej http://www.ryby.modehpolmo.pl.