Wpis z dnia 19.06.2016 r.

  W DNIU 26.06.2016 r. ( niedziela) O GODZ. 11.30, W ŚWIETLICY  O.W.                   „LEŚNA  OSTOJA” ODBĘDZIE SIĘ  WALNE SPRAWOZDAWCZE                                                                     ZEBRANIE CZŁONKÓW.

 

                                                 PORZĄDEK ZEBRANIA

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór Prezydium Zebrania.

3. Przyjęcie Porządku i Regulaminu obrad .

4. Wybór Komisji Skrutacyjno-mandatowej.

5. Przedstawienie Protokołu poprzedniego Walnego Zebrania Członków.

6. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2015

7. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Zarządu .

8. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Zarządu.

9. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z badania bilansu działalności Zarządu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia członków zarządu z opłacania składek      członkowskich.

12. Przedstawienie Założeń budżetowych i kierunków działań na 2016 rok i podjęcie stosownej uchwały.

13. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu naliczania opłat za wodę i ścieki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie O.W. „ Leśna Ostoja”.

15. Wolne wnioski.

16. Zakończenie zebrania.

 

 

 

 

13.06.2016 r.

 

Przypominamy o opłacie odlesieniowej

Ostateczny termin wpłaty 1710,00 zł upływa 15 czerwca.

 

******************************************

Na naszym profilu na Facebook'u zamieściliśmy imienne podziękowania za prace wykonane na Ośrodku.

 

 

Wpis z dnia 24.05.2016 r.

 

W zakładce "EE + składki członkowskie" zamieszczone zostało nowe rozliczenie za energię elektryczną za okres od 20.03.2016 do 20.05.2016 r. 

Bardzo prosimy o szybkie wpłaty!

 

 

20.05.2016 r.

 

Informujemy, że jutro tj. 21.05.2016 r. od rana - na Ośrodku będzie dokonywany przegląd gaśnic.

Jak co roku, przeglądu będzie dokonywała osoba z niezbędnymi uprawnieniami do konserwacji gaśnic.

Koszt homologacji to 10 zł. 

 

W razie nieobecności, przeglądu będzie można dokonać jeszcze w dniu 25.05.2016 r. najprawdopodobniej w godzinach popołudniowych.

 

 

15.04.2016 r.

Drodzy Członkowie! Przypominamy o konieczności regularnego wpłacania składek członkowskich oraz opłat za energię elektryczną!

 

Pragniemy również gorąco podziękować tym Członkom, którzy zareagowali na nasz apel i wpłacili składki za kilka miesięcy do przodu oraz tym, którzy regularnie wnoszą wszystkie opłaty.

 

*****************

 

Opłata odlesieniowa za rok 2016 wynosi 1710 zł.

Przypominamy, że wpłaty należy dokonywać na oddzielne konto do 15.06.2016 r. 

 

********************************************

 

W zakładce "EE + składki członkowskie" zostało zamieszczone rozliczenie za energię elektryczną za okres od 20.01.2016 do 20.03.2016 r. 

Prosimy o wpłaty.

 

*******************************************

 

Zapraszamy do odwiedzania na Facebook'u grupy Nasze Binowo oraz zachęcamy do umieszczania tam własnych zdjęć i komentarzy związanych z naszym Ośrodkiem!

 

Przypominamy, że grupa NASZE BINOWO jest grupą zamkniętą, co oznacza, że wszelkie wpisy, zdjęcia i komentarze są widoczne TYLKO dla przypisanych do grupy użytkowników Facebook'a.