Wpis z dnia 12.01.2017 r.

 

W zakładce "EE + składki członkowskie"  znajduje się wykaz nadpłat i brakujących wpłat za energię elektryczną

po rozliczeniu wszystkich wpłat (zarówno składek i wpłat za EE), które wpłynęły na konto do dnia 31.12.2016 r.

 

 

* * * * * * * * * *