Wpis z dnia 21.04.2018 r.

Specjalne, gorące podziękowania  Danusi Dębiec dla p. Rafała za wykonanie funkcjonalnych stolików na plaży.

13.04.2018 r.

                                           Przypominamy o konieczności legalizacji gaśnic.

            Dopuszcza się możliwość wykonania legalizacji we własnym zakresie w terminie

                                                                 do 20.05.2018 r. 

     Po tym terminie legalizacja zostanie przeprowadzona przez firmę wskazaną przez Zarząd.

 

 

03.04.2018 r.

 

W zakładce EE + składki  członkowskie zamieszczono rozliczenie za energię elektryczną za okres 11.01.2018 - 10.03.2018 r. 

Kwoty na minusie zaznaczone kolorem różowym oznaczają nadpłatę, w zwiazku z tym prosimy o nieopłacanie tych kwot.

*   *   *

15.01.2018 r.

 

    2018 roku opłata odlesieniowa wynosi 

1757,00 zł  

                                                                   

                                                           

                                                              .