Wpis z dnia 17.06.2018 r.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO SPRAWOZDAWCZEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI EKOLOGII „OPTIMUS” W SZCZECINIE, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ                                   24 CZERWCA 2018 R. O GODZ. 12,00 W ŚWIETLICY O.W. „LEŚNA OSTOJA”.

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór prezydium zebrania.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie sprawozdania zarządu za 2017 r.
 5. Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu za działalność 2017 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania komisji rewizyjnej z badania bilansu   i działalności zarządu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.
 9. Przedstawienie założeń budżetowych i kierunków działań na 2018 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń budżetowych i kierunków działań.
 11. Ogólne informacje dotyczące ośrodka wypoczynkowego .
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia członka honorowego. 
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

11.06.2018 r.

                                 Poszukujemy pracownika do pracy  w naszym ośrodku.

    Do ogólnego zakresu obowiązków należy pilnowanie i utrzymywanie porządku, koszenie trawy, grabienie, prace konserwacyjne, opieka nad psem i inne wytypowane przez zarząd.                                                                                Wynagrodzenie 2250,00 brutto-samozatrudnienie.                                                                                              Zakwaterowanie zapewnione w nowo wybudowanym domku.                                                                                      Szczegóły u członków zarządu i pod nr tel.794 93 02 90

08.06.2018

W dniu 16.06.2018 (sobota) zostanie przeprowadzone badanie skuteczności zerowania. Członkowie Stowarzyszenia proszeni są o udostępnienie domków do przeglądu. Przypominamy koszt przeglądu około 100 zł.

Przypominamy że do 15.06.2018 należy wpłacić odpłatę odlesieniową.

 

05.06.2018

W dniu 09.06.2018 (sobota) o godzinie 9:00 zapraszamy wszystkich Członków Syowarzyszenia wraz z rodzinami do czyszczenia naszego kąpieliska.

Wszyscy Członkowie którzy do tej pory nie dostarczyli oświadczeń w sprawie RODO proszeni są o szybkie dostarczenie dokumentów do Zarządu

Opłaty za energię elektryczną zostaną wysłane do Członków Stowarzyszenia sms-em

 

Wpis z dnia 05.06.2018 r.

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków odbędzie się 24.06.2018 r. 

Szczegóły podane zostaną w późniejszym terminie.

 

25.05.2018 

W związku  z wejściem w życie ustawy o RODO w zakładce Oświadczenie RODO zamieszczono oświadczenie Członków Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia proszeni są o wydrukowanie, zapoznanie się, czytelnie podpisanie i niezwłoczne dostarczenie oświadczenia Zarządowi.

Osoby nie mające możliwości wydrukowania oświadczenia po druki oświadczenia mogą zgłaszać się do domku nr 26

17.05.2018 r.

    W miesiącu czerwcu, zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Członków  przeprowadzone zostanie badanie skuteczności zerowania. Koszt takiego badania to 100,00 pln. Aby nie narażać się na większe straty prosimy o dokładne sprawdzenie kontaktów i przewodów elektrycznych.                                                                                       W najbliższym czasie podamy  dwa  terminy, w których takie badanie będzie mogło być wykonane.                              Każdy wybierze dogodny dla siebie termin i dla sprawnego przeprowadzenia badania przekaże taką informację na :

maila:   kochane@naszebinowo.pl;

sms na nr  794 930 290;

lub wpisze nr domku w odpowiedniej tabelce zamieszczonej na  tablicy ogłoszeń.

Obecność i udostępnienie swoich domków w dniu kontroli obowiązkowe. 

 

13.04.2018 r.

                                           Przypominamy o konieczności legalizacji gaśnic.

            Dopuszcza się możliwość wykonania legalizacji we własnym zakresie w terminie

                                                                 do 20.05.2018 r. 

     Po tym terminie legalizacja zostanie przeprowadzona przez firmę wskazaną przez Zarząd.

 

*   *   *

15.01.2018 r.

 

    2018 roku opłata odlesieniowa wynosi 

1757,00 zł  

                                                                   

                                                           

                                                              .