Wpis z dnia 20.11.2015 r.

   Zarząd Stowarzyszenia Promocji Ekologii „OPTIMUS” w Szczecinie 

             działając na podstawie §16 ust.5 Statutu Stowarzyszenia

               zwołuje na dzień 29 listopada 2015 roku( niedziela) 

            Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków.

 

           Zebranie odbedzie się o godz. 16.00  w sali 126  budynku

             Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64

                             (wjazd od ul. K. Twardowskiego) 

 

                                            P O R Z Ą D E K    O B R A D

 

  1. Otwarcie obrad.

  2. Wybór Prezydium zebrania.

  3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.

  4.Przyjęcie Porządku i Regulaminu Obrad

  5.Przyjęcie sprawozdań z działalności władz stowarzyszenia.

      5.1 Zarządu Stowarzyszenia.

             a) odczytanie sprawozdania za kadencję 2013/2015.

      5.2 Komisji Rewizyjnej.

              a) odczytanie protokołu z kontroli działalności zarządu.

  6.Podjecie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań:

              a) zarządu stowarzyszenia,

              b) komisji rewizyjnej.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi

  8. Omówienie tematu związanego z budową nowej stróżówki.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia środków na budowę stróżówki.

 10. Rozdanie nagród.

 

Przerwa 15 min

 

 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby składu osobowego nowego zarządu:

       3  lub 5 osób.

 12. Wybory nowych organów władz statutowych Stowarzyszenia.

         12.1. Zarządu stowarzyszenia:

               - wybór prezesa zarządu;

               - wybór pozostałych członków zarządu.

         12.2 Komisji rewizyjnej - 3 osoby

            Komisja rewizyjna konstytuuje się na pierwszym zebraniu, które odbywa się w

            trakcie walnego.

 13.Wolne wnioski.

 14. Zakończenie obrad.

Regulamin obrad w zakładce.

 

 

 

                                                    08.11.2015 r.

                            W imieniu wszystkich członków,

                            składamy gorące podziękowania

            Mariuszowi Krawczykowi i Rysiowi Kwiatkowskiemu

                         za dzisiejszą  'reanimację' świetlicy.

                                                                          30.09.2015 r.

               W zakładce "EE + składki członkowskie" zamieszczone zostało rozliczenie  energii elektrycznej za okres od 08.07.2015 do 20.09.2015.

                                                       *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  

                                                     23.07.2015r. 

W zakadce "EE + składki członkowskie" zamieszczone zostało rozliczenie za energię elektryczną za okres od 19.05.2015 do 08.07.2015. 

Po rozliczeniu widać, że mamy szczyt sezonu, ponieważ zużycie energii w poszczególnych domkach jest spore, a co za tym idzie kwota do zapłaty jest dosyć duża.

Z uwagi na planowany zakup materiałów do prac remontowych zwracamy się z gorącym apelem o jak najszybsze dokonywanie wpłat, abyśmy nie musieli wstrzymywać zaplanowanych robót z uwagi na brak środków na koncie.

 

 

                                                 13.07.2015 r.

W zakładce Piloty zamieścilismy wykaz osób zainteresowanych dokupieniem dodatkowego pilota. Prosimy o ewentualną weryfikację.

                                                        * * * * * * * * * * * * *

Nowa brama działa bezawaryjnie, wymaga jedynie zmiany naszych nawyków.

Kliknięcie pilotem:

1 raz powoduje otworzenie bramy,

2 raz blokadę,

3 raz zamykanie bramy.

Kliknięcie 2 razy jednocześnie powoduje otworzenie bramy i jej zablokowanie.

Wjazd przez bramę w trakcie pracy może spowodować jej zawieszenie. W takiej sytuacji należy upewnić sie czy dojdzie do jej zamknięcia, pomaga nam w tym sydnalizator świetlny, który działa przy uruchamianiu bramy ( otwieraniu lub zamykaniu)

Wyjeżdżając lub wjeżdżając należy kliknąć tylko 1 raz  uwzględniając sygnalizator.

                                06.07.2015 r.

   W związku z wymianą bramy wjazdowej na ośrodek, zamówione zostały piloty w liczbie 53 szt( 1 sztuka na domek). Piloty do odebrania u Małgosi domek 29, koszt  za szt 55 zł.  Wszyscy zainteresowani dokupieniem dodatkowego pilota proszeni są o złożenie zamówienia do 20 lipca na adres: kochane@naszebinowo.pl