Wpis z dnia 31.01.2017 r.

Opłata za tzw. odlesienie w 2017 roku wynosi 1710,00 zł.

Wpłaty należy dokonać do 15 czerwca 2017 r.  na oddzielne konto "odlesieniowe."

 

30.01.2017 r.

 

W zakładce "EE + składki członkowskie"  znajduje się nowe rozliczenie za energię elektryczną za okres 

od 12.11.2016 r. do 28.01.2017 r.

 

 

* * * * * * * * * *