Wpis z dnia 15.01.2018 r.

 

    2018 roku opłata odlesieniowa wynosi 

1757,00 zł  

                                                                   

                                                           

                                                              .