Wpis z dnia 09.04.2014r.

Gorące podziękowania dla wszystkich, którzy uczestniczyli w sprzątaniu lasu i terenu wokół Ośrodka.

 01.04.2014 r.

Na Walnym Sprawozdawczym Zebraniu Członków w dniu 30.03.2014 r. podjęto uchwałę o podniesieniu składki członkowskiej na 230 zł. Uchwała obowiązuje od 01.04 2014 r.

 

27.01.2014 r.

Opłata odlesieniowa na rok 2014 wynosi - 1530 zł.

Prosimy o dokonywanie wpłat na właściwe konto, ponieważ pomyłkowe wpłaty nie będą przeksięgowane. Przypominamy również, że ostateczny termin dokonania opłaty odlesieniowej upłynie 15 czerwca.

***********

 22.01.2014 r.

Uchwały Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Członków  wraz ze Sprawozdaniem są do odebrania w stróżówce.

 

                                                                          07.12.2013r.

Silny wiatr, który nawiedził  i siał spustoszenie nie tylko w Polsce, na szczęście  na naszym ośrodku nie wyrządził żadnej szkody. 

                                                             30.11.2013r.

Sezon zimowy przed nami, w związku z tym woda na terenie ośrodka została zakręcona. Prosimy to uwzględnić przy korzystaniu z toalet.                                                                                                                                                         Przypominamy również  tym wszystkim, którzy posiadają instalację wodną w domkach, o spuszczeniu wody.

 

                                                                       27.11.2013r.

Zarząd Stowarzyszenia wraz z Prezydium Obrad WSWZC ze szczególnym uwzględnieniem Przewodniczącej, składa serdeczne podziękowania Mariuszowi Szymczakowi za dotychczasowy wkład i zaangażowanie w działalność stowarzyszenia. 

 

                                                                      25.11.2013r.

W związku z obradami Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków, powołano nowych członków organów władzy w stowarzyszeniu .

W skład Zarządu weszli:

                    Beata Frost           - Prezes Zarządu

                   Urszula Piotrowska - Członek Zarządu

                  Małgorzata Kraska   - Członek Zarządu

 

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

                Waldemar Bańczerowski - Przewodniczący

                Alicja Zarychta                - Członek

               Agnieszka Zdanowicz       - Członek

Ponadto zatwierdzono nowy Statut oraz Regulamin OW "Leśna Ostoja.

                                      

23.10.2013 r.

W związku z zakończeniem sezonu letniego, wielu Członków naszego Stowarzyszenia porządkuje swoje domki i miejsca przyległe.

Zarząd zwraca się z ogromną prośbą o zabieranie ze sobą ponadnormatywnych odpadów, za które wszyscy musimy płacić dodatkowo. Tego typu odpady nie będą wywiezione z Ośrodka prawdopodobnie aż do wiosny.

                                                                         ********

Ze względu na zamieszanie przy dokonywaniu opłat za domki, które dotychczas miały podwójną numerację, wprowadzone zostały pojedyncze numery następujących domków:

6/7 - zmiana na 7

8/9 - zmiana na 8

21/22 - zmiana na 21

47/48 - zmiana na 48

Przy dokonywaniu wpłat na konto Stowarzyszenia prosimy stosować tylko jeden numer domku - ułatwi to ewidencję księgową.

**********

 

01.09.2013

W sobotę (31.08.) o godzinie 15.00 w świetlicy na ośrodku "Leśna Ostoja" odbyło się zebranie informacyjno - robocze.

Omówiono między innymi:

- propozycję zagospodarowania miejsca na łódki,

- bieżące informacje w sprawie wydanej dla Stowarzyszenia Decyzji o warunkach zabudowy,

- możliwość uzyskania dotacji ze środków unijnych na tzw. małe projekty.

 

Ponadto omówiono krótko trzy projekty nowego Statutu, które wpłynęły do Zarządu. 

Zarząd poinformował o opracowanym projekcie Regulaminu ośrodka "Leśna Ostoja".

Zarówno projekty Statutu jak i projekt Regulaminu zostaną umieszczone na stronie internetowej.

 

Można zgłaszać swoje uwagi zarówno do projektów Statutu jak i projektu Regulaminu
do 30 września wyłącznie na adres e-mail Stowarzyszenia:  kochane@naszebinowo.pl.

 

Członkowie zobowiązali Zarząd do podjęcia uchwały, że wszyscy Członkowie naszego Stowarzyszenia mają wpłacić kwotę 200 zł. na naprawę uszkodzonej części głównej pomostu.

Kwota 200 zł ma zostać wpłacona do 15 września 2013 r. na konto Stowarzyszenia, na które są wpłacane składki członkowskie, ale w tytule przelewu proszę podać "POMOST".

 

**********

Informujemy, że w zakładce "Walne Zebrania Członków" został zamieszczony wzór Upoważnienia na Walne.

**********

Informacje archiwalne:

25.08.2013r.

Przypominamy o konieczności regularnego dokonywania wpłat składek członkowskich.

**********

W zakładce "Obchody 2 Rocznicy Speows" przedstawiamy krótką fotorelację z tej imprezy. 

***********

W zakładce "EE + składki członkowskie" zamieszczamy uaktualnioną tabelę z rozliczeniem wpłat za energię elektryczną za okres od 09.05.2013 do 22.07.2013r.

Dane wg. stanu na dzień 20.08.2013 r.

Prosimy o uregulowanie brakujących wpłat.

 

 

 

Informacje archiwalne:

**********

Wszystkim, którzy brali udział w zabawie z okazji 2 Rocznicy powstania naszego Stowarzyszenia serdecznie dziękujemy. 

Szczególne podziękowania dla: Darka Szeligi za pomysł, organizację i prowadzenie imprezy, Jacka Ogrodowicza za pomoc w organizacji, Mirka Raj za kulinarne specjały, Joli Legwińskiej za upieczenie ciast oraz wszystkim innym, którzy przyczynili się do sukcesu tej imprezy.

Wkrótce zamieścimy obszerną fotorelację. 

**********

Informujemy, że dodatkowe piloty do bramy wjazdowej można zakupić w firmie DUNIFEX ul. Ks. Witolda w Szczecinie, tel. 91 814 97 87

 

**********

Plan zawodów sportowych podczas festynu w dniu 20.07.2013 r.

 

Piątek

19.00 Odprawa wędkarska (przy stołach na plaży)

 

Sobota

godziny poranne – zawody wędkarskie

9.00 Kości

9.30 Rowery

12.00 Siatkówka i boule

13.00 Zawody wodne: pływanie, kajaki, zawody na deskach, konie w wodzie, pojedynek na belce

15.00 Golf

16.00 Biegi

17.00 Piłka nożna

17.30 Konkurencje ogólnorozwojowe: rzut kaloszem, kapsle, lotki, przeciąganie liny, szachy lub warcaby, scrable, pączki

 

Sobotni wieczór

Ok. 20.00 Przynosimy stoły, krzesła i ustawiamy je na trawie między „betonkiem” a ogniskiem - organizujemy się na wspólne biesiadowanie i na wieczorek taneczny.

 

Ok. 20.30 Ogłoszenie wyników, wręczenie pucharu, rozpoczęcie zabawy (karaoke, koncert życzeń, tańce, ognisko) 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

12.07.2013

W dniu 20 lipca 2013 roku (sobota) z okazji 2 Rocznicy istnienia naszego Stowarzyszenia organizujemy festyn, na który zapraszamy WSZYSTKICH Członków wraz z rodzinami i przyjaciółmi.

W programie będą zawody sportowe - indywidualne i grupowe o Puchar Ośrodka "Leśna Ostoja" oraz zawody wędkarskie. Wieczorem odbędzie się zabawa taneczna połączona z koncertem życzeń i ognisko z niespodzianką.

Planujemy jeszcze wiele innych atrakcji.

**********

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą 16/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z dnia 18.05.2013 roku, każdy z Członków do końca lipca 2013 roku, może przedstawić Zarządowi własny projekt Statutu.

**********

Informacje archiwalne:

04.07.2013

W sobotę 06.07.2013 roku, w świetlicy, o godzinie 16.00 organizujemy spotkanie informacyjno - robocze.

**********

27.06.2013 r.

Z wielką przyjemnością i satysfakcją informujemy, że w dniu dzisiejszym na konto Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie została przelana opłata odlesieniowa za 2013 rok.

Było to możliwe dzięki solidarnym, terminowym wpłatom naszych Członków.

Pragniemy serdecznie wszystkim podziękować, ponieważ wpłaty dokonało 100% naszych Członków.

**********

Serdeczne podziękowania za zaangażowanie naszych Członków w prace remontowe, sprzątanie plaży i inne prace porządkowe prowadzone na terenie Leśnej Ostoi. Dzięki nim nasz ośrodek pięknieje z dnia na dzień.

**********

Jeżeli chodzi o druki opłat za połów ryb - poniżej zamieszczamy linki do pobrania druków :
1. jedno jezioro z brzegu
2. jedno jezioro z łodzi