Wpis z dnia 20.09.2017 r.

 

W zakładce "EE + składki członkowskie" zamieszczone zostało nowe rozliczenie za energię elektryczną za okres od 10.07.2017 do 16.09.2017 roku.

 

16.08.2017 roku

 

W zakładce "Pozostałe rozliczenia" podane zostały kwoty do zapłaty za wodę i ścieki za okres rozliczeniowy od 01 lipca 2016 do 30 czerwca 2017 roku.

Bardzo prosimy o DOKŁADNE OPISANIE w treści czego dotyczy przelew.  

***

Rozliczenia za wodę i ścieki przypadające na poszczególne domki będą do odbioru u Dozorcy Rafała od soboty 19.08.2017 r.

 

06.08.2017 roku

 

W zakładce "EE + składki członkowskie" zamieszczone zostało nowe rozliczenie za energię elektryczną za okres od 21.05.2017 do 21.07.2017 roku.

 

20.06.2017 roku 

 

Informujemy, że zgodnie z uchwałą 8/2016 Walnego Zebrania Członków - do 30.06.2017 powinny zostać spisane wodomierze.

Osobą, która będzie spisywała stan wodomierzy jest nasz dozorca Rafał.

Zgodnie z treścią w/w uchwały "w razie braku dostępu do wodomierza z zewnątrz, Członkowie zobowiązani są do udostępnienia licznika lub niezwłocznego podania stanu wodomierza wyznaczonej osobie w terminie 7 dni roboczych od daty odczytu."

 

18.06.2017 roku

Informujemy, że w dniu 25.06.2017 roku (niedziela) o godzinie 12.30 w świetlicy na ośrodku "Leśna Ostoja" odbędzie się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków.

W zakładce "Walne Zebrania Członków" zamieszczony został porządek zebrania. 

 

08.06.2017 r. 

 

Bardzo prosimy o dokładne opisywanie w treści przelewów wpłat na konta bankowe - ułatwi to ewidencję i księgowanie.

Wzory opisów podane są w zakładce "Konta bankowe".

Przypominamy również, że inne jest konto na składki, energię elektryczną i zaliczki na wodę, a inne na odlesienie.

* * * * * *

15 czerwca upływa termin wniesienia opłaty odlesieniowej za 2017 rok

w wysokości 1710,00 zł.

Prosimy o terminowe wpłaty.

 

 

21.05.2017 r.

 

 W zakładce "EE + składki członkowskie" zamieszczone zostało rozliczenie za energię elektryczną za okres

od 19.03.2017 do 21.05.2017 r.

*********

W zakładce "EE+składki czonkowskie" znajduje się nowe rozliczenie za energię elektryczną za okres od 28.01.2017 do 19.03.2017 r.

 

 

 

 

31.01.2017 r.

Opłata za tzw. odlesienie w 2017 roku wynosi 1710,00 zł.

Wpłaty należy dokonać do 15 czerwca 2017 r.  na oddzielne konto "odlesieniowe."

60 1090 1492 0000 0001 2054 0120

 

 

 

 

 

* * * * * * * * * *