Wpis z dnia 8.05.2015 r.

         Jak zawsze w maju musimy zadbać o nasze gaśnice. Cena legalizacji  w tym roku nie ulega zmianie i wynosi 15 zł za sztukę.  W poniedziałek 25.05 15 r. zostaną zabrane do legalizacji wszystkie te gaśnice, które nie będą miały terminu ważności do 05/ 2016. 

* * * * * * * * * * * 

Na wyraźne życzenie Czesława T. zamieszczamy informację o wpłacie dokonanej na nasze konto za zużytą wodę:

Zapłata za wodę do podlewania trawnika na terenie Ośrodka: 4 tony wody x 4.88 zł/m3 = 19.52 zł brutto -  domek Nr 16.

 

 

27.04.2015 r.

W związku ze zbliżającą się majówką prosimy wszystkich, którzy umieścili swoje sprzety w świetlicy o ich uprzątnięcie.

 

 08.04.2015 r.

Gorące podziękowania dla Jacka Witczaka i Andrzeja Bukalskiego za naprawę bramy wjazdowej.

Wreszcie  otwieramy ją pilotem.

 

*****

W zakładce "EE + składki członkowskie" zamieszczono rozliczenie za energię elektryczną za okres 13.01.2015 do 13.03.2015 r.

*****

04.04.2015 r.

W tym niezwykłym czasie pragniemy życzymy Wszystkim, aby Święta Wielkanocne obudziły uśpione marzenia, a czas spędzony w gronie najbliższych obfitował w wiarę, miłość i nadzieję.

09.02.2015 r.

Opłata odlesieniowa  w roku 2015 wynosi  1690,00 zł  od każdego członka naszego towarzyszenia.  Prosimy o terminowe  dokonywanie wpłat do 15 czerwca 2015 r. na konto : 

60 1090 1492 0000 0001 2054 0120

 

Przypominamy również, że do czerwca - na powyższe konto - można uiszczać częściowe wpłaty na poczet opłaty odlesieniowej.

*****

W zakładce "EE + składki członkowskie" zamieszczona została tabela z rozliczeniem składek i energii za 2014 oraz rozliczenie energii za okres 13.11.2014 do 13.01.2015 r. 

Prosimy o dokonywanie wpłat.

 

*****

 

 8.11.2014 r.

Bardzo szczere i gorące podziekowania dla tych wszystkich, którzy zareagowali na prośbę.

Choć była nas garstka to zrobilismy wiele.

 

 29.11.2014 r.

W zakładce "EE + składki członkowskie" zamieszczona została tabela z rozliczeniem WSZYSTKICH zaległości oraz nadpłat naszych Członków.
 
Rozliczenie obejmuje składki członkowskie za okres 1-10/2014, wpłaty za energię elektryczną oraz bieżące rozliczenie za energię za okres od 8.09.2014 do 13.11.2014.
 
Aby tabela była bardziej czytelna, tym razem przy rozliczeniu bieżącego zużycia energi elektrycznej nie zostały podane ilości kWh z bieżącego okresu. Podamy je informacyjnie przy następnym rozliczeniu za EE.
 
Kwoty na czerwono z minusem oznaczają nadpłatę.
 
Należy wpłacić kwotę z pozycji "Razem do zapłaty".
 
Uwaga: W osobnej kolumnie w tabeli "Sprzęt do zapłaty - dodatkowa wpłata" ujęte są tylko te domki, które dotychczas nie zapłaciły składki celowej na sprzęt nagłaśniający 60 zł. 
Zaległą składkę celową 60 zł proszę wpłacać oddzielnie, w pełnej kwocie (tzn. nie pomniejszać o nadpłatę), a w tytule przelewu proszę podać, że to wpłata na sprzęt nagłaśniający - ułatwi to księgowanie. 
 
W tabeli nie podajemy wykazu wpłat naszych Członków na odlesianie 2015. Takie rozliczenie podamy w innym okresie.
 
 
Prosimy o niezwłoczne dokonywanie zaległych wpłat oraz dziękujemy wszystkim Członkom, którzy dokonują wpłat w terminie.
 
 

****************

Nadchodzi zima,

dlatego przypominamy o spuszczeniu wody w domkach.

 

08.10.2014 r. 

 

W zakładce "EE + składki członkowskie" zamieszczona została tabela z rozliczeniem energii elektrycznej za okres od 10.07.2014 do 08.09.2014 r.

Prosimy o dokonywanie wpłat.

 

06.09.2014 r.

 

Informujemy, że w dniu 14.09.2014 r. o godz. 14.30 w świetlicy na O.W. "Leśna Ostoja" odbedzie sie Walne Zebranie Członków.

Obecność obowiązkowa

Porządek obrad wraz z Regulaminem zamieszczony został w zakładce "Aktualności".

Zebranie poprzedzone zostanie spotkaniem roboczym, które odbedzie się w tym dniu o godz. 13,00 również w świetlicy.

 

27.08.2014 r.

Z ogromną przyjemnością informujemy, że  w najbliższy weekend zostają wznowione prace przy naprawie pomostu.

  Rozpoczynamy już w piątek popołudniu ok godz. 17.00,  w sobotę od godz. 9.00, niedziela do uzgodnienia.

 W związku z tym zapraszamy bardzo gorąco  do pomocy przy pracach.

Wszystkie panie  prosimy  o przygotowanie poczęstunku dla naszych "pracowników"(ciasta , sałatki i inne smakołyki) i przyniesienie ich na stoły przy plaży. W sobotę przewidujemy dwie przerwy ok. godz. 12.30 na kawę i 15.30 na posiłek. 

Żywimy nadzieję, że panowie siatkarze uszanują pracujacych, odpuszczą sobie grę w tym czasie, a może nawet wesprą nas w pracach.

 

21.08.2014 r.

W zakładce "EE+składki członkowskie" zamieszczona została tabela z rozliczeniem energii elektrycznej za okres od 19.05.2014 do 10.07.2014 r.

Prosimy o dokonywanie wpłat zgodnych z kwotami podanymi w tabeli w kolumnie "Do zapłaty", ponieważ przy tak dużej ilości domków i ilości miesięcy, wszelkie zaokrąglenia kwot bardzo komplikują rozliczenia księgowe.

Dziękujemy za zrozumienie.

 

1.08.2014 r.

Zapraszamy serdecznie wszystkich domkowiczów  na zebranie robocze, które odbędzie się  w najbliższą sobotę tj. 2.08.2014 r. o godz. 19.30 w świetlicy.

Celem naszego spotkania będzie omówienie spraw bieżących dotyczących ośrodka.

                                                                               28.07.2014 r.

W dniu 24.07.14 r.  został ograniczony ruch samochodowy na terenie ośrodka, poprzez założenie blokady w okolicy parkingu. Dojazd pod domki jest możliwy tylko w wyjątkowych sytuacjach tj. przewożenie dużych lub bardzo ciężkich przedmiotów ( nie dotyczy zakupów spożywczych). Podyktowane jest to coraz gorszym stanem korzeni drzew, które jesienią zostaną podsypane ziemią. Dlatego też zwracamy sie bardzo gorąco o wyrozumiałość i dbałość o nasze dobro.

 

                                                                  15.07.2014 r.

                                                            Z A P R O S Z E N I E 

W najbliższą sobotę tj. 19.07.2014 r. zapraszamy bardzo gorąco wszystkich członków z rodzinami i znajomymi na zabawę taneczną, która rozpocznie się ok.  godz.21.00. przy betoniaku.

               W programie przewidujemy piosenki na życzenie.

 

27.06.2014 r.

Miło jest nam poinformować, że wszyscy członkowie dokonali opłaty odlesieniowej na czas, wzwiązku z tym kolejna rata za wyłączenie terenu z produkcji leśnej została przekazana na konto Skarbu Państwa.

 22.06.2014 r.

Informujemy, że zakupiony został  sprzęt nagłaśniający.

W związku z tym prosimy o dokonywanie wpłaty w wysokości 60 zł na konto stowarzyszeniowe.

 

18.06.2014 r. 

W zakładce "EE + składki członkowskie" zamieszczona została tabela z rozliczeniem za energię elektryczną za okres od 18.03.2014 do 19.05.2014 r. 

 

02.06.2014 r.

W najbliższą sobotę 7 czerwca w godzinach wieczornych zapraszamy wszystkich na zabawę taneczną otwierająca sezon letni. ( do popołudnia będą trwały prace modernizacyjne na ośrodku - piwko już się chłodzi)

**************

W związku z zamieszczonym w dniu wczorajszym wykazem wpłat pozostałych do zapłaty za odlesienie, prosimy o ponowne sprawdzenie tabeli, ponieważ  zostały naniesione zmiany.

Przypominamy również o należnych wpłatach za energię elektryczną.

 

01.06.2014 r.

W zakładce "EE + składki członkowskie" zamieszczony został wykaz kwot za odlesienie pozostałych do zapłaty wg. stanu wpłat na 31.05.2014 r. 

Przypominamy, że ostateczny termin wpłaty to 15 czerwca 2014 r.

 

29.05.2014 r.

 Impreza planowana z okazji Dnia Dziecka ze względu na kapryśną aurę zostaje przełożona na  przyszłą sobotę tj.  7 czerwca o godz.12.00.                                                 Gry, zabawy i konkursy z nagrodami zapewnione.                                                                                            Zapraszamy wszystkie dzieci.  

 

                                                                 02.05.2014 r.

W związku z planowanym przeglądem technicznym gaśnic znajdujących się na terenie naszego ośrodka informujemy:

Po 19.05.2014 r. wszystkie gaśnice z datą wazności do maja 2014 r. zostaną wywiezione i poddane czynnościom konserwacyjnym. Przewidywany koszt to ok. 15 zł za sztukę.

                                                                                 * * * * * * * * * *                                                                              Przypominamy również o zbliżającym się terminie wpłaty za odlesienie. Ostateczny termin  wpłaty 1530 zł upływa 15 czerwca.

 17.04.2014 r. 

W zakładce "EE + składki członkowskie" zamieszczone zostało rozliczenie za energię elektryczną za okres od 21.01.2014 do 18.03.2014 r.

 

 

 01.04.2014 r.

Na Walnym Sprawozdawczym Zebraniu Członków w dniu 30.03.2014 r. podjęto uchwałę o podniesieniu składki członkowskiej na 230 zł. Uchwała obowiązuje od 01.04 2014 r.

 

27.01.2014 r.

Opłata odlesieniowa na rok 2014 wynosi - 1530 zł.

Prosimy o dokonywanie wpłat na właściwe konto, ponieważ pomyłkowe wpłaty nie będą przeksięgowane. Przypominamy również, że ostateczny termin dokonania opłaty odlesieniowej upłynie 15 czerwca.

*********

Informacje archiwalne:

**********

Wszystkim, którzy brali udział w zabawie z okazji 2 Rocznicy powstania naszego Stowarzyszenia serdecznie dziękujemy. 

Szczególne podziękowania dla: Darka Szeligi za pomysł, organizację i prowadzenie imprezy, Jacka Ogrodowicza za pomoc w organizacji, Mirka Raj za kulinarne specjały, Joli Legwińskiej za upieczenie ciast oraz wszystkim innym, którzy przyczynili się do sukcesu tej imprezy.

Wkrótce zamieścimy obszerną fotorelację. 

**********

Informujemy, że dodatkowe piloty do bramy wjazdowej można zakupić w firmie DUNIFEX ul. Ks. Witolda w Szczecinie, tel. 91 814 97 87

 

**********

Plan zawodów sportowych podczas festynu w dniu 20.07.2013 r.

 

Piątek

19.00 Odprawa wędkarska (przy stołach na plaży)

 

Sobota

godziny poranne – zawody wędkarskie

9.00 Kości

9.30 Rowery

12.00 Siatkówka i boule

13.00 Zawody wodne: pływanie, kajaki, zawody na deskach, konie w wodzie, pojedynek na belce

15.00 Golf

16.00 Biegi

17.00 Piłka nożna

17.30 Konkurencje ogólnorozwojowe: rzut kaloszem, kapsle, lotki, przeciąganie liny, szachy lub warcaby, scrable, pączki

 

Sobotni wieczór

Ok. 20.00 Przynosimy stoły, krzesła i ustawiamy je na trawie między „betonkiem” a ogniskiem - organizujemy się na wspólne biesiadowanie i na wieczorek taneczny.

 

Ok. 20.30 Ogłoszenie wyników, wręczenie pucharu, rozpoczęcie zabawy (karaoke, koncert życzeń, tańce, ognisko) 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

12.07.2013

W dniu 20 lipca 2013 roku (sobota) z okazji 2 Rocznicy istnienia naszego Stowarzyszenia organizujemy festyn, na który zapraszamy WSZYSTKICH Członków wraz z rodzinami i przyjaciółmi.

W programie będą zawody sportowe - indywidualne i grupowe o Puchar Ośrodka "Leśna Ostoja" oraz zawody wędkarskie. Wieczorem odbędzie się zabawa taneczna połączona z koncertem życzeń i ognisko z niespodzianką.

Planujemy jeszcze wiele innych atrakcji.

**********

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą 16/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z dnia 18.05.2013 roku, każdy z Członków do końca lipca 2013 roku, może przedstawić Zarządowi własny projekt Statutu.

**********

Informacje archiwalne:

04.07.2013

W sobotę 06.07.2013 roku, w świetlicy, o godzinie 16.00 organizujemy spotkanie informacyjno - robocze.

**********

27.06.2013 r.

Z wielką przyjemnością i satysfakcją informujemy, że w dniu dzisiejszym na konto Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie została przelana opłata odlesieniowa za 2013 rok.

Było to możliwe dzięki solidarnym, terminowym wpłatom naszych Członków.

Pragniemy serdecznie wszystkim podziękować, ponieważ wpłaty dokonało 100% naszych Członków.

**********

Serdeczne podziękowania za zaangażowanie naszych Członków w prace remontowe, sprzątanie plaży i inne prace porządkowe prowadzone na terenie Leśnej Ostoi. Dzięki nim nasz ośrodek pięknieje z dnia na dzień.

**********

Jeżeli chodzi o druki opłat za połów ryb - poniżej zamieszczamy linki do pobrania druków :
1. jedno jezioro z brzegu
2. jedno jezioro z łodzi